Medarbetare

Vår organisation

 Rony Forsberg
 VD

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 01
 E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

 Vanja Nilsson
 Flygplatschef / Verksamhetsansvarig

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 17
 E-post: vanja.nilsson@jkgairport.se

 Anders Hallin
 Administrativ chef
 Miljö- och Kvalitetsamordnare

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 18
 E-post: anders.hallin@jkgairport.se

 Stefan Karlsson
 Teknisk chef

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 15
 E-post: stefan.karlsson@jkgairport.se

 Marcus Nilsson
 Räddningsansvarig

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 09
 E-post: marcus.nilsson@jkgairport.se

 Henrik Älverdal
 Marknads- och informationsansvarig

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 08
 E-post: henrik.alverdal@jkgairport.se

 

 Pernilla Martinsson-Karlsson
 Ekonomiansvarig

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 13
 E-post: pernilla.martinsson-karlsson@jkgairport.se

 Anders Hallin
 Trafik- och systemkoordinator

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 18
 E-post: anders.hallin@jkgairport.se

 Mattias Rosén
 Säkerhetschef
 Flygsäkerhet och luftfartsskydd

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 25
 E-post: mattias.rosen@jkgairport.se

 Mats Andersson
 Funktionsansvarig Customer Service

 Telefon: +46(0)36 - 31 12 06
 E-post: mats.andersson@jkgairport.se