Frankfurtflyget fortsätter

Jönköping Airport har tillsammans med Karlstad Airport genomfört en upphandling av trafik till en mellaneuropeisk och väl trafikerad flygplats. Idag fattades beslut om tilldelning till det flygbolag som redan flyger sträckan Karlstad-Jönköping-Frankfurt.  British Midland Regional (BMI) som flyger i samverkan med Lufthansa kommer att fortsätta med två avgångar per vardag på samma sätt som de gör för närvarande samt en avgång på lördag respektive söndag.

BMI


Sedan mars 2015 har det funnits en flyglinje mellan Jönköping och Frankfurt. Linjen bygger på ett samarbete med Karlstad Airport varifrån flygplanen startar. Passagerarmässigt har linjen varit mycket framgångsrik vilket visar på det stora behovet. Liksom med all kollektivtrafik är det dock svårt att nå lönsamhet trots en god beläggning varför linjen nu har upphandlats.

  • Det känns mycket bra att det blir en kontinuitet och att den mycket populära linjen kan fortsätta ge näringslivet möjligheter att på ett enkelt sätt nå hela världen och för hela välden att på ett enkelt sätt nå Jönköping, säger Sten Norinder, VD på Jönköping Airport AB.
  • Bruttoersättningen till flygbolaget uppgår för Jönköping Airports del till 7 miljoner kronor medan nettokostnaden stannar vid ca 3,5 Mkr per år efter de intäkter som linjen skapar för flygplatsen, fortsätter Sten Norinder.

Upphandlingen har skett i en samverkan mellan Jönköping och Karlstad.

  • En spännande och lärorik "tillsammansprocess" mellan Karlstad och Jönköping som resulterat i ett bra avtal till gagn för våra regioners näringsliv och som dessutom bidrar till städernas attraktivitet både för besökare och invånare, säger Hans Wennerholm, VD för Karlstad Airport.

Vid frågor:
Sten Norinder, VD Jönköping Airport 036-31 12 01
Hans Wennerholm, tf VD Karlstad Airport: 054-540 65 50