Flygmätning av fjärrvärmenätet

Natten till den 12 mars planeras ett omfattande flygmätningsprogram i Jönköping med omnejd.

Beställare är Jönköping Energi och syftet med mätningarna är att kontrollera fjärrvärmenätet och därigenom optimera driften, undvika läckage, förebygga problem och säkerställa driftsäkerheten.
Effekten blir säkrare leveranser till kund, miljövinster och även minskade kostnader.

Det är många faktorer, inte minst vädermässigt, som styr när flygningarna kommer att äga rum.
Mer information om aktuella flygningar finns här

Se pressinformation från Jönköping Energi