April, april ...

Jönköping Airport leder utvecklingen mot fossilfritt flyg.
(Vårt bidrag 2017)

Sedan ett år tillbaka har ett topphemligt forskningsprojekt pågått i Jönköping.
Idag skickas patentansökan in för registrering.
Ansökan gäller en teknik som gör att flyget inom några år kommer att vara det mest miljövänliga transportslaget genom att all användning av fossilt bränsle kan elimineras. Tekniken består i att framställa ett nytt bränsle, BIO-Gas-All-In som går att använda i jetmotorer i befintliga flygplansflottor.
Tekniken är en vidareutveckling av processen att framställa biogas från matavfall för att tillverka fossilfritt bränsle.

Se nyhetsinslaget här (YouTube)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revolutionernade teknik
Den nya revolutionerande metoden, flatulisering, innebär att man genom att tillföra propylenglykol i processen uppnår en fermentation som gör att man kan utvinna ett supereffektivt ämne i supraflytande form som genom nanoteknik har ett energi-innehåll som är mångdubbelt större än de drivmedel som finns i marknaden idag. Glykolen är av samma typ som används vid flygplanavvisning och kan därför lämpligen återvinnas när den hamnat på marken efter avvisning. Kretsloppet förstärks!

Satsning i Jönköping
Det är stora investeringar som nu måste till i form av forskning, utveckling, produktion och marknadsföring inför en kommande lansering.
- Idag, om två år räknar vi med att produktionen, som kommer att ske i en närliggande kommun, ska vara i gång i full skala. Den energi som åtgår i processen kommer från solenergi som importeras från en anläggning i Tanzania, berättar Hazze Sandström som håller i den kontakten.

Finansieras genom flygskatt
Finansieringen kommer troligen att ske genom EU-bidrag och genom den flygskatt som regeringen planerar att införa, säger Sten Norinder som fr o m 1 maj kommer att gå in som VD och projektledare på heltid i det nya bolaget. Jönköping Aviation Energy Development Research And Recycling (JAEDRAR).

Internationell konsult i världsklass
- Vi är oerhört stolta över att vi lyckats knyta en utländsk konsult vid namn Doktor Say del Refat till projektet. Doktor del Refat är en världens mest kända forskare inom fermetationsteknikområdet och har en mångårig och dokumenterad erfarenhet av liknade projekt, säger Sten Norinder.
Den nybildade statliga myndigheten Luftfarts Utvecklings Rådet (förkortat LUR) kommer att övervaka och bistå i en internationell lansering.

Nytt bolag bildas
Idag har en interimsstyrelse tillsatts för att driva projektet till en kommersialiseringsfas. Styrelsen har fått namnet SESAM (Special Environmental Scientific Advisary Management).

På bilden ses ledamöterna som ska se till att Jönköping Airport blir fossilfri 2018 – På riktigt!

Publicerad den 1 april 2017