Inga förändringar i Nextjets flygprogram

Med anledning av den diskussion som förekommit i media mellan Konsumentverket och flygbolaget Nextjet angående bolagets operativa flyglicens vill Jönköping Airport lämna följande kommentar:

- Jönköping Airport följer utvecklingen noga och enligt den information vi har så har Nextjet idag lämnat in ansökan till Transportstyrelsen, som är beslutande myndighet, om förnyad operativ licens. Inga aviseringar om förändring i trafikprogramet har meddelats oss, säger Rony Forsberg, VD på Jönköping Airport.

Anledningen till att bolaget idag flyger på en tillfällig licens är att Transportstyrelsen i somras ansåg att bolagets ekonomiska situation kunde äventyra fortsatt drift. Enligt ett pressmeddelande från Nextjet från 25 augusti så har nu bolaget kapitaliserats med 70 Mkr och man räknar därmed att få tillbaka den opertiva licensen från den 17 november.

Dispyten med Konsumentombudsmannen gäller huruvida Nextjet har rätt att sälja biljetter, med giltighet efter 17 november, innan beslut om nytt tillstånd fattats av Transportstyrelsen.

Inga förändringar i trafiken mellan Jönköping och Stockholm-Arlanda har hittills aviserats från Nextjet. När ny information finns kommer detta att publiceras på denna sida. I övrigt hänvisar vi till Nextjets hemsida

Publiceringsdatum: 2017-09-28