PostNord drar ner på flygverksamheten

Regeringen har beslutat att ta bort kravet på övernattbefordran av brev. Det innebär att PostNord succesivt kommer att avveckla de postflyg som nattetid trafikerar Arlanda från Jönköping , Växjö och Umeå. Från och med 1 april kommer dessa flyg att ersättas av tåg- och landsvägstransporter, skriver PostNord i ett pressmeddelande. I dagsläget är det dock oklart om det gäller alla veckodagar för Jönköpingsflyget.

Efter regeringens beslut om en ny postförordning har PostNord beslutat att minska andelen flygbefordrad post. Istället för att, som tidigare, ha krav på PostNord att 85 procent av 1:a-klassbreven ska vara framme övernatt, ska nu 95 procent levereras inom två vardagar.

Eftersom att också marknaden för brevtransporter har förändrats under senare år med kraftigt minskade volymer så är beskedet inte helt oväntat.

Under åren 2008-2011 fungerade Jönköping som ett mininav i Postens transports system för att knyta ihop södra och norra Sverige. 2011 stod postflyget för två tredjedelar av den totala fraktvolymen vid Jönköping Airport. Under innevarande år utgörs enbart ca 18 procent av den totala frakten av PostNords flygningar till Stockholm.

Den internationella fraktverksamheten vi flygplatsen har dock vuxit kraftigt och ökat med 240 procent sedan 2010. Där är problematiken snarast den omvända - med kapacitetsbrist på de stora flygplanen.

- Det är givetvis beklagligt att PostNord nu tagit detta beslut, inte minst med tanke på vad som händer inom pakethanteringen inom den växande e-handeln, där kraven på snabba och leveranssäkra lösningar bli allt viktigare konkurrensfördelar , säger Rony Forsberg, VD på Jönköping Airport . Vi har redan påbörjat jobbet med att utveckla den internationella frakten ytterligare, avslutar Rony Forsberg.