Jönköping Airport lyfter!

Utvecklingen är fortsatt positiv på Jönköping Airport. 114 608 resenärer flög till och från flygplatsen under 2017 vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2016. Detta är femte året i rad som man kan redovisa ett plus i passagerarstatistiken. Antalet rörelser (starter och landningar) var även det positivt, upp 9 % jämfört med föregående år.

Foto: Henrik Rosen

Den stora orsaken till det positiva resultatet kommer från utrikestrafiken och Frankfurtlinjen som totalt ökade med 17 %. Linjen överträffade den till år 2016 bästa månaden hela sex gånger under året, med bland annat ”all time high” i oktober månad. I november var den totala passagerarsiffran (12 821) den högsta sedan november 2005. Även inrikestrafiken, bestående av avgångar till Stockholm och Karlstad ökade under året, upp 7 %.

- Det är fantastiskt glädjande att vi återigen kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt år för flygplatsen. Särskilt anmärkningsvärt är att antalet resenärer ökade trots förlusten av en hel charterserie till Turkiet den gångna sommaren. En kortare serie till Cypern och en ökning på övriga destinationer täppte igen den luckan, konstaterar Henrik Älverdal, Marknadschef på Jönköping Airport.

Det är inte bara charter och reguljärflyg som trafikerar flygplatsen. I somras kunde man för elfte året välkomna inresande charterresenärer från flertalet europeiska länder via Tyskland och Düsseldorf. För en tredjedel av flygplatsens omsättning står fraktverksamheten. Där ligger man kvar på samma nivå som föregående år, hämmade av kapacitetsbrist. Flygplanen gå allt som oftast med full last.

- Nu ser vi med tillförsikt fram emot 2018 som vi tror kommer bli fortsatt uppåtgående. Det blir till exempel en ökning på Cypern, genom en gemensam satsning av charterarrangörerna TUI och Ving. Från 6 avgångar till 17 avgångar, under juli-oktober. Dessutom jobbar vi aktivt med att öka resandet på de befintliga destinationerna samtidigt som vi bearbetar såväl nuvarande som nya flygbolag för etablering av nya linjer, avslutar Henrik Älverdal.


2017 i siffror (siffror inom parentes avser 2016)

Passagerare 114 608 (112 843)

Inrikes reguljärt +7 %

Utrikes reguljärt +17%

Charter -6%

Frakt 4 095 ton (4 091)

Internationell cargo +1 %

Post -2 %

Antal rörelser (starter och landningar)

Totalt +9 %


Vid frågor, kontakta:

Rony Forsberg, VD Jönköping Airport 036-31 12 01 rony.forsberg@jkgairport.se

Henrik Älverdal, Marknadschef Jönköping Airport 036-31 12 08 henrik.alverdal@jkgairport.se

Jönköping Airport AB

Publiceringsdatum 2018-01-10