Flygning med drönare i närheten av Jönköping

Från och med 1 februari 2018 gäller nya regler för flygning med obemannade luftfartyg (drönare). Regeländringen innebär bland annat vissa lättnader för drönare av kategori 1 enligt nedan.

Guide för lokal tillämpning av regler för flygning av drönare i och omkring Jönköping:
Ansökan om tillstånd* görs via mail, eller vid kort varsel via telefon till flygtrafikledningen på Jönköping Airport.
E-mail: ats.jonkoping@acr-sweden.se
Telefon: 036 - 31 12 20

Detta gäller även för området kring helikopterflygplatsen på Ryhov.

Inför helger (lör-/sön-/helgdagar) görs ansökan via mail under vardagar 06.00-22.00.
Tillstånd från flygtrafikledningen i Jönköping, då sådant krävs, lämnas alltid via telefon.

*Ansökan via mail ska innehålla Område (gatuadress eller geografiska koordinater), Tid, Kontakttelefon och Mailadress (om annan än avsändare)

Flyger du drönare - Läs detta (länk till transportstyrelsens webbsida).

Generella föreskrifter för flygning med obemannade luftfartyg (drönare) finns publicerade av Transportstyrelsen på denna länk, läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det krävs alltid tillstånd för flygning enligt följande:

  • På ett avstånd inom 5 km från flygplatsen enligt området inom de större cirklarna på kartan nedan.
  • På ett avstånd inom 1 km från helikopterlandningsplatsen på Ryhov enligt den mindre cirkeln
  • Vid flygning på höjder 50 meter över marken inom Jönköping kontrollzon (området inom den streckade ytan på kartbilden)
  • Vid flygning med obemannat luftfartyg av kategori 2 - 5 inom hela Jönköping kontrollzon
  • Vid all flygning på höjder över 120 m
  • Alltid vid flygning med drönare som väger över 150 kg

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till flygtrafikledningen via telefon 036 -31 12 20 eller skicka ett mail till ats.jonkoping@acr-sweden.se

Obemannade luftfartyg delas in i följande kategorier:

Kategori 1:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mindre än eller lika med 7 kg, som flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 2:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 7 kg, men mindre än eller lika med 25 kg, som flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 3:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 25 kg, som enbart flygs inom synhåll för piloten.

Kategori 4: Obemannade luftfartyg som är certifierade för att kunna flygas och kontrolleras utom synhåll för piloten.

Kategori 5:
Obemannade luftfartyg som används för speciella typer av flygningar, som inte är tillämpliga på någon annan kategori.

Publiceringsdatum 2018-02-05