Airport Regulations

Här följer flygplatsens Airport regulations.

AIRPORT REGULATIONS   Jönköping Airport

 

AR JKG 2 2013pdf-ikon
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter, reviderad 2015-10-22

AR JKG 2 2013pdf-ikon
Local Safety and Security Regulations- English  - rev 2015-10-22

AR JKG 2 2012pdf-ikon

Ordningsföreskrifter för terminal och landside, 2012-11-01

AR JKG 1 2015pdf-ikon

Landning utanför öppethållningstid - Jönköping Airport,  2015-08-26

AR JKG 3 2013pdf-ikon
Föreskrifter för förare vid LVP (Low Visibility Procedures) 2013-04-02

AR JKG 1 2012pdf-ikon
Förbud mot utbildningsverksamhet avseende helikopterskola vid Jönköping Airport, 2012-03-08 

AR JKG 3 2008pdf-ikon  
Security och Saftety-utbildning, 2008-07-16 

AR JKG 2 2008pdf-ikon  
Fastställande av manöverområde, 2008-03-28 

AR JKG 6 2007pdf-ikon
Karantänflygplats, 2007-11-26

AR JKG 7 2007pdf-ikon
Avvikelserapportering - Jönköping flygplats, 2007-11-26 
Obserera att säkerhetsrelaterade incidenter/händelser skall rapporteras inom 72 timmar

AR JKG 5 2007pdf-ikon
Miljöklagomål, 2007-09-14 

AR JKG 3 2007pdf-ikon
Inpassering till flygplatsområdet, 2007-09-01  

AR JKG 2 2006pdf-ikon
Motorkörning, 2006-07-31