Flygning med drönare i närheten av Jönköping

Flygning med drönare har blivit alltmer populärt. Det är dock viktigt att man känner till vilka regler som gäller. Det gäller såväl personsäkerhet, integritetsskydd och flygsäkerhet. Vi har nedan försökt samla information angående vad som gäller ur flygsäkerhetssynpunkt.  

Drönare

Allmäna råd om Att flyga drönare
Råd och regler från Transportstyrelsens hemsida

I närheten av flygplats gäller särskilda regler.
Inom detta område krävs tillstånd Jönköpings kontrollzon 
Ansök om flygning här