Jönköping University

JIBS

Högskoleområdet ligger centralt i Jönköping, med nära till det mesta. Här går 10 000 studenter, varav ungefär 1 500 internationella. Högskolan har en genomgående internationell profil och är en av de främsta i Sverige inom internationellt utbyte.

Här möts kreativa och företagsamma människor från hela världen. Kunskapsbaserad innovation och företagsamhet är i fokus i högskolans vision och samverkan med det omgivande samhället är en av ledstjärnorna för verksamhet och strategisk utveckling.

Forskning bedrivs bland annat inom familjeföretag och entreprenörskap, industriell produktframtagning, lärande och kommunikationens villkor samt hälsa, vård och socialt arbete.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här erbjuds 70 olika program/inriktningar och ungefär 200 fristående kurser. Verksamheten präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Jönköping International Business School har ett forskningssamarbete med Jönköping Airport bl.a. inom forskningsområdena regional utveckling, ekonomisk geografi och logistik.


Länkar:

Högskolan Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (startsida)

Hälsohögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan för lärande och kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationella handelshögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster