Näringsliv och handel

Jönköping är residensstad och adminstrativt centrum i regionen med flera statliga myndigheter, Högskolan i Jönköping, Länssjukhuset Ryhov och Elmia. En stad som är känd för entreprenörskap, nätverk och samarbete, ett rikt föreningsliv - och internationella kontakter. 

Jönköping har sedan urminnes tider varit en viktig mötes- och handelsplats. Staden fick stadsrättigheter 1284 och ökade därigenom sin betydelse som centra. Jönköping är idag bland de tio största kommunerna i landet och ökar årligen med 1500 nya innevånare. Inom 40 mil finns 80% av Sveriges befolkning och inom ett dygn nås 100 miljoner människor i norra Europa.

Den planerade sträckningen av Götalands- och Europabanan, en Europaväg som passerar genom staden likaså väg 40 som förbinder östkust med västkust i kombination med vår flygplats, Jönköping Airport i stark utveckling, kommer att göra Jönköping till ett ännu viktigare nav i ett expanderande Skandinavien avseende transport, logistik och näringsliv.

Företagsetablering, även med skyltläge, är fortfarande möjlig både längs E4 och väg 40. Här finns redan nu flera nationella och internationella lager med Nordenansvar som har gett Jönköpings stora fördelar. LogPoint South Sweden utsågs 2014 till Sveriges 3:e bästa logistikläge.

Ett av fem nationella biosfärsområden med UNESCO certifiering sträcker sig från Visingsö till Tenhult i söder. Området innehåller både stad och landsbygd vilket skapar goda förutsättningar för de gröna näringarna i samverkan med naturintressen. Ett av landets populäraste turistmål Gränna, med omkring 700 000 besökare varje år, finns också inom biosfärsområdet.

Jönköping har den stora stadens utbud med den lilla stadens fördelar med bra boende, närhet och social gemenskap. Stadskärnan utvecklas med en växande handel blandad med centralt boende. Köpcentrat, i det gamla regementet A6 kaserner, kompletterar utbudet av butiker i centrum.

En stor mängd medelstora företag stärker utbud, ökar synergieffekter och minskar sårbarheten vid konjunkturförändringar.

Högskolan svarar för en innovativ miljö och samarbete som årligen skapar ett 100-tal nya företag i Science Park.

Världens största event för spelindustrin, Dreamhack, genomförs vid två tillfällen varje år på Elmia. Ett evenemang som ger intresse för utveckling inom Gamification och för hightech-företag.

Läs mer om Jönköpings Näringsliv på https://www.facebook.com/jkpgnaringsliv