Region Jönköpings län

Välkommen till Jönköpings län

Jönköpings län är med sina 341 000 invånare det sjätte största länet i Sverige och har en unik position mitt i Sverige och i Skandinavien. Jönköpings län är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/ Mälardalen, Göteborg och Malmö/ Öresund. Här skapar vägar, järnvägar och flygplats ett utmärkt läge för logistiska lösningar för hela världen. Inom en radie på 35 mil når du 80 procent av Sveriges befolkning. Och bara några timmar bort även Norge, Danmark och Finlands marknader.

Våra 13 kommuner arbetar tillsammans för att skapa bra jordmån för både privatpersoner och företagare att växa i. Här ska det vara enkelt, inspirerande och tryggt att leva och bo. Motorn i samhällsutvecklingen hittar vi i ett starkt privat näringsliv. Småföretagandet har långa traditioner i våra trakter och näringslivet präglas av samarbete, uppfinningsrikedom, uthållighet och inte sällan stort mod.

För ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades 1 januari 2015 och är en viktig aktör för utveckling och tillväxt. Region Jönköpings län har ansvar för att länets invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud. Region Jönköpings län har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

Läs mer om Region Jönköpings län härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster