Skip to content

En viktig länk för Försvarsmaktens transporter

En viktig del i den samhällsfunktion Jönköping Airport utgör är att vara tillgängliga när Försvarsmakten kallar. Film som ni kan se på Youtube-länken nedan visar när Göta ingenjörregemente genomförde en så kallad rotation på flygplatsen tidigare i höstas. Andra exempel på när flygplatsen nyttjas av Försvarsmakten är vid tex tankning av försvarets helikoptrar samt diverse övningsverksamhet.

Jönköping Airport fyller en betydelsefull funktion när Svenska förband bidrar till att skapa fred och säkerhet såväl nationellt som internationellt.

Michael Ginér, Chef Göta ingenjörregemente: ”För oss är det jätteviktigt att ha den här lokala och regionala anknytningen till en flygplats med kapacitet att kunna ta emot den här typen av flygplan som vi använder.”

Tack till Försvarsmakten och Göta Ingenjörregemente Ing 2 och särskilt tack till Mediaspjuth för filmproduktion.