Skip to content

Hon är ny Verksamhetsansvarig för flygplatsen

Sofie Hagman porträtt
Sofie Hagman

Sofie Hagman, så heter Jönköping Airports nye Verksamhetsansvarig (VA). Sedan Vanja Nilsson i augusti förra året valde att gå vidare i sin yrkeskarriär har tidigare VD:n Hazze Sandström tjänstgjort som VA under tiden som rekryteringen har pågått. Han är från och med den 1 april ersatt av Sofie, men finns tillgänglig som mentor under det kommande året.

Sofie anställdes av Jönköping Airport i december förra året och har fram tills nu gått bredvid Hazze för att förbereda sig på uppgiften samt även bli godkänd som VA och inskriven i flygplatscertifikatet. Ett certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen, flygplatsens tillsynsmyndighet, och som ger Jönköping Airport tillstånd att utöva flygplatsverksamhet . VA är i organisationen direkt underställd flygplatsens VD och bär ansvaret för den operativa verksamheten.
-Det är både spännande och inspirerande att komma till Jönköping Airport vid denna tidpunkt där ägarna valt att satsa på att utveckla och bygga ut regionens flygplats. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till denna spännande resa, säger Sofie.
Närmast kommer Sofie från tågbranschen där hon var anställd som Teknisk Direktör på Hector Rail i Stockholm. Hennes ansvar bestod i inköp, förvaltning, underhåll samt regelverk avseende fordonen. Hon är 33 år och kommer ursprungligen från Borås. Fritiden spenderas gärna på en solig strand med en bra bok eller på den svenska västkusten med familj och vänner.

Vid frågor, kontakta:
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: +46 36-31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Sofie Hagman, Verksamhetsansvarig Jönköping Airport
Tel: +46 36-31 12 17
E-post: sofie.hagman@jkgairport.se

Jönköping Airport AB