Skip to content

Jönköping Airport är redo för större flyg

Drönarbild över landningsbanan i norr
Jönköping Airport

Under större delen av 2019 pågick ett utbyggnadsarbete på Jönköping Airport. Detta för att man ska få möjlighet att kunna hantera större flygplan, vilket i sin tur även öppnar upp för bland annat nya charterdestinationer och nya fraktetableringar.

Det arbete som gjorts är anläggning av vändytor i varje ände av landningsbanan samt breddning taxibanan in till plattan. Tack vare det kan flygplatsen nu ta emot flygplansmodeller som tex Airbus 330, Boeing 767 och Boeing 787, även kallad Dreamliner. Något som efterfrågats av såväl charteroperatörer som fraktbolag.
– Ett mycket väl genomfört arbete av våra medarbetare och entreprenörer har gjort detta möjligt. Det känns väldigt bra att vi nu kan möta den efterfrågan som finns på marknaden. På så vis kan vi också bidra till regionens utveckling och Jönköpings vision att vara södra Sveriges nav, säger Rony Forsberg VD för Jönköping Airport.

Flygplatskategori 4E
För att vara godkända att hantera större flyg än man hittills kunnat krävs att man klassas som en kod 4E – flygplats i enlighet med EASAs (European Aviation Safety Agency) kriterier. Ett godkännande som Transportstyrelsen nu ger Jönköping Airport från och med den 6 februari 2020.
Inom projektet har man även byggt ett helt nytt driftområde och anlagt en ny bränsleanläggning, som öppnar möjligheten att kunna leverera biobränsle till flygplatsens kunder.
– Vi kommer fortsätta att utveckla flygplatsen även under 2020 samt bygga vidare för en grönare flygplats och ett grönare flyg, berättar Rony.

Vid frågor kontakta:
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Henrik Älverdal, Marknadschef Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 08
E-post: henrik.alverdal@jkgairport.se

Jönköping Airport AB