Skip to content

Jönköping Airport och Husqvarna AB i innovativt samarbete

Husqvarnas står ute på fältet intill landningsbanan
Husqvarnas autonoma hybridklippare

Från och med i år håller Jönköping Airport sin gräsrullbana öppen med Husqvarna ABs hjälp. Gräset på banan kommer nämligen klippas av Husqvarnas innovativa autonoma hybridklippare. Eller enklare uttryckt, en satellitstyrd gräsklippare utrustad med stort klippaggregat.

Fördelarna för de båda parterna är flera. För flygplatsen innebär det ökad flygsäkerhet genom ökad separation mellan markpersonal och flygplan, men också att man kan lägga resurserna på andra delar i verksamheten. Även flygskolan och flygklubben får ett bra alternativ till den asfalterade rullbanan, i synnerhet när det råder västliga vindar. Samtidigt innebär samarbetet att Husqvarna får en lokal test-arena och ett lokalt showroom med möjlighet att testa, utveckla och visa upp sin nya produkt.

– Det känns verkligen inspirerande och spännande att få vara delaktig i Husqvarnas satsning på autonoma system. Jönköping Airport är en perfekt test arena för ”morgondagens” gräsklippare, stora gräsytor som hela tiden måste hållas efter och dessutom ett inhägnat och bevakat område gör flygplatsen till en utmärkt miljö att prova nya produkter på, säger Rony Forsberg, VD för Jönköping Airport.

Ett innovativt system med centimeterprecision

I oktober 2019 presenterade Husqvarna för första gången den nya teknologin, ”Husqvarna Autonomous Operation”. Det rör sig om ett nytt system, för effektiv och säker skötsel av stora grönytor, som utvecklas av avdelningen Robotics, Digital & Innovation på Husqvarna, i Huskvarna och Göteborg.

– Utvecklingen har pågått för fullt i några år, och vi är flera personer som arbetar med den här framtida teknologin, säger Adam Tengblad som är chef för avdelningen. Vi på Husqvarna leder denna utveckling som ligger rätt i alla trender och på sikt därför kommer att växa, säger Adam Tengblad vidare.

Husqvarna Autonomous Operation är utvecklat för att förbättra produktiviteten, arbetsmiljön och säkerheten för de som professionellt arbetar med att sköta och underhålla stora gräsytor. I många fall är denna typ av områden både svåra och otillgängliga, men framförallt väldigt stora, och därför resurskrävande att klippa och underhålla. Exempelvis för flygplatser och solcellsparker.

– Tack vare att vi kopplar samman fyra satellitsystem med korrektionsdata kan vi få en precision på några centimeter när, berättar Micael Hafström, Sr. Systems Engineer/Business Development, Husqvarna.

Regionalt samarbete viktigt för utvecklingen

Den regionala samverkan med flygplatsen, Jönköping Airport och Husqvarna spelar en viktig roll i utvecklingen, betonar Adam och Micael.
– Det är viktigt för hela regionen och dess näringsliv med en väl fungerande flygplats, och i förlängningen för hela Sverige och dess exporterande företag. Vi planerar redan för framtiden och kommer att bjuda in potentiella kunder till en längre referensdemonstration under hösten.

Vid frågor kontakta:
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Henrik Älverdal, Marknadschef Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 08
E-post: henrik.alverdal@jkgairport.se

Micael Hafström, Sr Systems Engineer/Business Development Husqvarna AB
Tel: +46 (0)36-291 73 95
E-post: micael.hafstrom@husqvarnagroup.com

Jönköping Airport AB