Skip to content

PostNord utökar verksamheten på Jönköping Airport

Den 2 maj börjar PostNord flyga post från Jönköping till Stockholm-Arlanda. Flygplanen kommer lyfta fyra kvällar i veckan, måndag till torsdag och det är det Schweiziska flygbolaget Zimex Aviation som har förtroendet att transportera post i Sverige åt PostNord.

Det var den 31 januari som PostNord åter började trafikera Jönköping med postflyg, när man startade upp med flyg från Stockholm-Arlanda till Jönköping. Detta efter ett nästan tre år långt uppehåll. Nu kommer det alltså att flygas gods i båda riktningarna.

– Sverige är ett land med långa avstånd, och för att leva upp till kravet på att brev ska komma fram inom två dagar behöver vi ta hjälp av flyget. Jönköping ligger rätt för försändelser till och från brevterminalen i Nässjö, säger Tomas Granmar, chef flyg och tåg på PostNord Sverige.

Post lastas av från flygplan till lastbil

Den totala fraktvolymen som hanterades på flygplatsen hade en ökning med 61 ton (+9%) under årets första tre månader, jämfört med motsvarande period föregående år. Jönköping Airport välkomnar PostNords satsning och fortsätter samtidigt sitt arbete med att utveckla flygplatsens fraktverksamhet.

– Självklart är detta en positiv nyhet för oss som går helt i linje med vår målsättning att utvecklas på fraktsidan. Utöver PostNord har vi sedan årsskiftet sett en markant ökning av ad hoc-flyg, inte minst från England. Något som tillkommit tack vare att vi nu har ett godkännande av Tullverket om Tillfälligt tullager, som möjliggör mottagande av gods från tredjeland, säger Henrik Älverdal, Kommersiell chef på Jönköping Airport.

Fakta om Jönköping Airport Cargo

Idag flyger FedEx, Time:Matters och DANX gods på Jönköping Airport där man gemensamt binder samman Bryssel, Karlsruhe, Oslo, Billund och Helsingfors med den svenska marknaden. Fraktverksamheten drivs av flygplatsen i egen regi och Jönköping Airport Cargo är en av Transportstyrelsen säkerhetsgodkänd flygfraktterminal, samt en av två terminaler i Sverige som är neutralt oberoende av speditörer.

Länk till Nyhetsrummet.