Skip to content

Trafikverkets nya delrapport - Jönköping Airport fortsatt föreslagen som ny beredskapsflygplats

Trafikverket har i dagarna lämnat in en ny delrapport gällande förslag på nya beredskapsflygplatser. Jönköping fanns ju med i förslaget från 2020 och nu när Trafikverket uppdaterat sin analys efter pandemin så finns vi fortsatt kvar på listan, vilket är positivt!

Läs gärna hela artikeln på Trafikverkets webbplats

Tidigare artiklar i ämnet:
Trafikverket föreslår - Gör Jönköping Airport till beredskapsflygplats