Skip to content

TUI: Nu klimatkompenseras kundernas resor

Pressrelease TUI 2019-04-11

Från och med den 1 maj klimatkompenserar TUI för alla nordiska kunder som reser med bolagets egna flygbolag samt för de som bor på något av TUIs egna hotell. Det innebär att utsläppen från resorna kompenseras genom att samma mängd utsläpp minskar någon annanstans. Totalt handlar det om över 2000 flygavgångar och över 200 hotell som nu kompenseras. TUI är först ut av de stora svenska researrangörerna att klimatkompensera. ”Vår vision är att vi ska vara klimatneutrala 2030”, säger VD Alexander Huber.

Från och med 1 maj kommer TUI att börja klimatkompensera för flygresor och hotellvistelser för alla kunder som reser med bolagets egna flygbolag samt bor på någon av bolagets egna hotell. Kompensationen gäller samtliga nordiska kunder och sker utan extra kostnad för den som reser. Kunderna kan från och med idag se vilka hotell och avgångar som kompenseras och därmed aktivt välja bland över 2000 flygavgångar och 200 hotell för en mer hållbar resa. Klimatkompensationen är nästa steg i TUIs omfattande hållbarhetsarbete.

I en undersökning (1) genomförd av TUI framkom att nästan hälften (47 procent) av svenskarna tycker att det är ganska viktigt, viktigt eller mycket viktigt att resebolagen erbjuder möjligheten till klimatkompensation.

”Vi har jobbat under många år med att minska vår påverkan på klimatet, nu tar vi nästa steg. Det här är en stor investering vi gör för att säkerställa att våra kunder ska känna att de kan fortsätta resa. Samma mängd koldioxid som flyget och hotellet släpper ut ser vi till att minska på en annan plats. Våra kunder vill fortsätta resa mer hållbart, vi har redan gjort mycket för att minska utsläppen, det här är ytterligare ett steg i den riktningen”, säger Alexander Huber, VD på TUI i Norden.

Så klimatkompenseras din resa
TUI har valt South Pole (2) som partner för att stötta projekt inom ramen för FN:s Clean Development Mechanism (CDM), ett ramverk definierat under Kyoto-protokollet. Projekten genererar energi från sol, vind, vatten och biogas i Indien, Thailand och Vietnam, i regioner där fossil energi som kolkraft istället hade använts, vilket hade medfört höga utsläpp av växthusgaser. Men där man nu med hjälp av pengar från klimatkompensation satsar på förnyelsebar energi och undviker utsläpp.

”Att resa är fantastiskt. Det ger möjlighet att tillbringa tid med familjen, att uppleva nya platser och kulturer. Samtidigt bidrar turismen till arbetstillfällen och utveckling av lokalsamhället. För många länder hör turismen till de viktigaste inkomstkällorna. Våra kunder vill fortsätta åka på semester och vi måste jobba vidare med att hitta smartare sätt att resa och utveckla mer effektiva lösningar för framtiden. Vår vision är att vi ska vara klimatneutrala 2030”, fortsätter Alexander Huber.

(1) Undersökningen genomfördes av TUI med hjälp av webpaneler från Dynata. Antalet tillfrågade är 2000 varav ca 1000 svenskar. Undersökningen genomfördes under Mars 2019.
(2) South Pole erbjuder världens bredaste portfölj av projekt för klimatkompensation i syfte att bromsa klimatförändringarna och förbättra människors livsvillkor, https://www.southpole.com


Pressmeddelande från TUI, läs pressmeddelandet i sin helhet här.