Skip to content

Unik flygfyr från trettiotalet blir utställning på Jönköping Airport

Idag, onsdagen den 23 oktober, invigdes en 85-årig gammal flygfyr på Jönköping Airport. Fyren som är en av två fungerande i landet står i ankomsthallen för inrikesresenärer och snurrar samt lyser när bagagebandet rullar. Då utrymmet är öppet för allmänheten finns en möjlighet för alla intresserade att beskåda denna del av flyghistorien i Jönköping. Det är medlemmar ur Jönköpingsflygets intresseförening som ägnat den senaste tiden åt att renovera fyren och samla uppgifter kring dess histora.

När post började flygas mellan Helsingfors-Stockholm-Köpenhamn-Amsterdam på 1930-talet fanns inga navigeringshjälpmedel eller motorvägsljus att följa för de första flygarpionjärerna.
Mellan Stockholm och Malmö anlades ett antal hjälplandningsplatser med ca 8-10 mils mellanrum för att kunna användas vid exempelvis tekniska problem eller dåliga väder-förhållanden. Ett av dessa var Rocksjöfältet i Jönköping. För att kunna flyga post nattetid behövdes också hjälpmedel för att navigera och därför installerades 27 optiska flygfyrar på samma sträcka med 25-30 kilometers mellanrum. Fyrarna var tämligen avancerade för den tiden och levererades av AGA, som även exporterade ett okänt antal. I vårt län fanns sådana fyrar på Visingsö, Jönköping (Ekebergs gård), Byarum, Hagshult och Värnamo.
Mer om optiska fyrar kan man läsa här.

Invigningsceremoni av flygfyren i ankomsthallen
Invigningsceremoni
Herman Larsson och Bo Justusson håller tal på invigninssceremonin av flygfyren i ankomsthallen
Herman Larsson och Bo Justusson håller tal på invigningsceremonin av flygfyren
Närbild på flygfyren
Närbild på flygfyren