Skip to content

Uppdrag om temporär beredskapsflygplats förlängs

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att månadsvis förhandla och ingå överenskommelser med Jönköping Airport och 16 andra flygplatser om temporär beredskap, till och med den 31 maj 2021. Det var i december förra året som Trafikverket fick uppdraget första gången och som nu alltså har förlängts. Detta som ett led i att säkra tillgången till samhällsviktiga transporter under pandemin.

-Det är ett fortsatt allvarligt smittläge i vårt samhälle. Därför ser vi nu till att säkra samhällsviktiga transporter i hela landet även fortsättningsvis, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

Den pågående pandemin innebär att det nationella nätet av beredskapsflygplatser även fortsatt behöver kompletteras med temporära beredskapsflygplatser. Det handlar främst om att tillgodose behovet av samhällsviktiga luftfartstransporter för hälso- och sjukvården, till exempel ambulansflyg. Därför uppdrar regeringen åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå överenskommelser med de 17 flygplatser som det nu finns överenskommelser med, om att fortsatt vara temporära beredskapsflygplatser till och med den 31 maj 2021.

Uppdraget avser följande flygplatser: Kiruna, Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora, Borlänge, Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar och Kristianstad flygplats.

Länk till pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.