Skip to content
Drönarbild från norr över landningsbana och taxi bana b samt Västersjön i sikte

Utbyggnadsprojekt

Vi har under 2018 utvecklat vårt varumärke, skapat en ny modern grafisk profil – allt med syfte att bli tydligare i vad vi står för och vad vi kan erbjuda när det gäller flyg i olika former. Vår satsning på miljö och hållbarhet är ett arbete som har pågått under några år och även här kommer flera spännande projekt under de kommande åren. Under hösten 2018 installerades bl.a. solcellspaneler på hela vårt terminaltak.
Kommande år innebär en hel del byggprojekt då vi bygger ut vårt bansystem för att kunna hantera både större fraktflyg och större charterflyg. Ett annat stort utvecklingsprojekt är vårt nya driftområde med bl.a. ny bränsledepå, som ska vara klart under 2020. Här nedan beskrivs de olika projekten.

Södra driftområdet
Ny plats blir utmed södra delen av landningsbanan medan det gamla området rivs och bereds plats för exempelvis nya hangarbyggnader. Hela bränsleanläggningen flyttas också till det nya driftområdet, där man även förbereder för att kunna leverera biobränsle åt flygbolagen.
Uppdatering 2020-04-07: En ny bränsledepå är så gott som klar liksom en helt ny yta för driftområdet. För att förbättra effektiviteten samt för att öka säkerheten med fordon som rör sig runt flygplatsen flyttas hela driftområdet för fordon och maskiner. Projektet som precis startats igång är en byggnad för våra fältfordon på det nya driftområdet som ska stå färdigt i augusti i år. Exempel på fältfordon är snöröjningsfordon, snöslunga och hjullastare.

Vändzoner bana 01/19
Innebär att det kommer byggas vändzoner i varje ände av landningsbanan samt breddning av taxibanan in till plattan för att kunna ta ner större flygplan än vad som är möjligt idag. Vi uppgraderar därmed flygplatsen till en 4E-flygplats och kan ex. ta emot flyg i storleksordningen B767, B787 och A330.
Uppdatering 2020-02-06: Arbetet är slutfört. För att vara godkända att hantera större flyg än man hittills kunnat krävs att man klassas som en kod 4E – flygplats i enlighet med EASAs (European Aviation Safety Agency) kriterier. Ett godkännande som Transportstyrelsen nu ger Jönköping Airport från och med den 6 februari 2020.

Ny uppställningsplatta
Ett 4E-flygplan tar upp hela den befintliga plattan och vår reguljärtrafik placeras då på den nya plattan. Det blir också en effektivare frakthantering av vårt flygfraktgods mellan terminal och flygplan samt fler platser för övernattande trafik och uppställningsplatser för affärsflyg/skolflyg.

Tidsplan
Projekt Södra driftområdet är klart och nu återstår arbetet med den nya bränsleanläggningen som beräknas vara klar efter årsskiftet. I september 2020 är byggnaden för bl.a. våra fältfordon på plats på Södra driftområdet. Projekt Vändytor är färdigt och nu återstår driftgodkännande innan det kan tas i bruk.

För bilder från projekten kika längre ner på sidan.


Följ med på vår resa - se filmen från utbyggnadsprojeket från hösten 2019!