Skip to content

Jönköpingsflygets Intresseförening

Intresserad att veta mer om flygplatsen historia och intresserad av flygets nutid och framtid?

- Välkommen till Jönköpingsflygets Intresseförening!

Jönköpingsflygets Intresseförening är en ideell förening som startade 2012 och hette då Axamo-veteranerna. Med tiden har verksamheten utökats från att bara dokumentera flygplatsens historia till att verka för bevarandet av Jönköping läns flyghistoria och verka för ökat intresse för flygets nutid och framtid i regionen.

Välkommen till föreningen som medlem på föreningens hemsida och på Instagram