°

Medarbetare

Rony Forsberg

VD
Tel: +46(0)36 - 31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Hazze Sandström

Verksamhetsansvarig
Tel: +46(0)70 - 040 10 41
E-post: hazze.sandstrom@jkgairport.se

Sofie Hagman

Flygplatschef
Tel: +46(0)36 - 31 12 17
E-post: sofie.hagman@jkgairport.se

Christoffer Grennhag

Säkerhetsansvarig
Tel: +46(0)36 - 31 12 25
E-post: christoffer.grennhag@jkgairport.se

Anders Hallin

Administrativ chef / Avtal
Miljö- och Kvalitetsamordnare
Tel: +46(0)36 - 31 12 18
E-post: anders.hallin@jkgairport.se

Mikael Siebers

HR - adminstratör
Tel: +46(0)36 - 31 12 19
E-post: mikael.siebers@jkgairport.se

Stefan Karlsson

Teknisk chef
Tel: +46(0)36 - 31 12 15
E-post: stefan.karlsson@jkgairport.se

Marcus Nilsson

Räddningsansvarig
Tel: +46(0)36 - 31 12 09
E-post: marcus.nilsson@jkgairport.se

Henrik Älverdal

Marknads- och informationsansvarig
Tel: +46(0)36 - 31 12 08
E-post: henrik.alverdal@jkgairport.se

Pernilla Martinsson-Karlsson

Ekonomiansvarig
Tel: +46(0)36 - 31 12 13
E-post: pernilla.martinsson-karlsson@jkgairport.se

Mats Andersson

Funktionsansvarig Customer Service
Tel: +46(0)36 - 31 12 06
E-post: mats.andersson@jkgairport.se

Per Eliasson

Fastighetschef
Tel: +46(0)36 - 31 12 50
E-post: per.eliasson@jkgairport.se

Lisa Nykänen

Trafikkoordinator
Tel: +46(0)36 - 31 12 11
E-post: lisa.nykanen@jkgairport.se