°

Utbyggnadsprojektet är i full gång

I juni 2018 sa Kommunfullmäktige i Jönköping ja till Jönköping Airports planer på utbyggnad och i februari i år togs så det symboliska första spadtaget. Utbyggnaden handlar om att bygga ut bansystemet för att kunna hantera både större fraktflyg och större charterflyg.

I första delprojektet byggs ett nytt driftområde utmed södra delen av landningsbanan. Här kommer även en ny bränsleanläggning att anläggas, som också förbereds för att kunna leverera biobränsle åt flygbolagen.
I veckan startade även projektet med att bygga vändzoner i vardera ände av landningsbanan. Även taxibanan in till plattan ska breddas och nya uppställningsplatser för flygplan kommer till för att uppgradera sig till en sk. 4E-flygplats. Det innebär att man då kommer kunna ta ner större flygplan än vad som är möjligt idag. Tillexempel flygplan i storleksordning B767, B787 och A330.
-Vi ser en tendens att man flyger allt längre bort och då behövs större maskiner. Ska Jönköping kunna fortsätta att erbjuda exempelvis charterdestinationer är denna satsning helt nödvändig, säger Rony Forsberg, VD för Jönköping Airport.

Läs mer om projektet här (länk till hemsidan)

2019-06-24. Södra driftområdet börjar ta form. Här kommer bl.a en ny bränsleanläggning att anläggas.
2019-07-03. Arbetet med att anlägga vändzoner har påbörjat vid landningsbanans banändar, här i söder.
2019-07-03. Arbetet med att anlägga vändzoner har påbörjat vid landningsbanans banändar, här i söder.
2019-07-03. Arbetet med att anlägga vändzoner har påbörjat vid landningsbanans banändar, här i söder.
2019-07-03. Asfaltering pågår på Södra driftområdet.

aktuellt