°

Fastighet

Sedan 1 april 2017 ligger ansvaret för flygplatsens fastigheter inom Jönköping Airport AB.

Fastighetschef är Per Eliasson.
Telefon: +46(0)36 - 31 12 50
E-post: per.eliasson@jkgairport.se

Behöver du ritningsdokumentation så finns de på denna länk.
Kontakta Per Eliasson enligt ovan för inloggning.