°

Fastighet

Sedan 1 april 2017 ligger ansvaret för flygplatsens fastigheter inom Jönköping Airport AB.

Teknisk chef är Patrik Hagberg.
Telefon: +46(0)36 - 31 12 60
E-post: patrik.hagberg@jkgairport.se

Behöver du ritningsdokumentation så finns de på denna länk.
Kontakta Patrik Hagberg enligt ovan för inloggning.