°

Frakt

Jönköping har ett idealiskt geografiskt läge för alla typer av logistiklösningar. Flygplatsen ligger bara sju minuter från E4:an mitt emellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn och endast tre minuter från riksväg 40 till Göteborg.

Sedan 2006 har Jönköping Airport utvecklats till en av de viktigaste fraktnaven i Sverige tack vare det unika förhållningssättet till frakt och det geografiska läget med utmärkta anslutningsmöjligheter.
Jönköping Airport erbjuder en helhetslösning för flygfrakt. Det ger en rad olika fördelar då hela kedjan kan överblickas, från långtradarens leverans till handling, lastning och lossning av fraktflyg. Personalen har kunskap och kompetens för att hantera de flesta sorters flygplan och flyggods.

Jönköping Airport Cargo är en av de terminaler i Sverige som är säkerhetsgodkända av Transportstyrelsen. Här erbjuds en rad logistiska tjänster som inte nödvändigtvis behöver användas i samband med just fraktflyg. Såsom hantering av pallar och lösa leveranser, hantering av speciell last, inklusive hantering av farligt gods, konsolidering, import-exporttjänster och distribution inom Sverige och i hela Skandinavien.

Fraktverksamheten på Jönköping Airport är en viktig del i regionens strävan att utveckla regionen till ett nationellt och internationellt logistikcentrum. Flygplatsen medverkar i detta arbete i olika sammanhang och är representerade i olika regionala sammanslutningar för dessa ändamål.

I januari 2010 invigdes en ny större fraktterminal. Med bland annat 600 kvadratmeter temperaturstyrd lagerkapacitet och ytterligare lagringskapacitet. I december 2014, efter bara fyra år togs en utökning med ytterligare 450 kvadratmeter i bruk.

Jönköping fungerar som ett nav som binder ihop Bryssel, Karlsruhe, Oslo, Billund och Helsingfors. Den internationella frakten har ökat stadigt och under senare 2014 uppgick den till 3 451 000 kilo vilket innebär en ökning med 250 % på fyra år.

Jönköping Airports fraktterminal hanterar fraktflygplan i storlek upp till Boeing 757. Fraktterminalen håller öppet dygnet runt (på begäran).

Följande fraktföretag opererar för närvarande från Jönköping Airport Cargo Terminal: TNT, TimeMatters och DanX.

Om du är intresserad av att samarbeta med Jönköping Airport Cargo Terminal eller vill diskutera logistiska lösningar kontakta gärna oss.
E-post: cargo@jonkopingairport.se

Spontanansökan Jobb

Om du är intresserad av att bli en del av vårt team på flygplatsen i framtiden så kan du skicka in ditt CV tillsammans med ett personligt brev till oss där du berättar om vad du är intresserad av att bidra med. Skicka ett mail till HR-administratör: jobb@jonkopingairport.se på flygplatsens personalavdelning.