Gå till innehåll

Grön flygplats

"Gate Green" är Jönköping Airports miljö- och energiprojekt för att minska energi- och bränsleförbrukningen. I projektet arbetar vi för en minskning av koldioxid samt el och värmeförbrukning

Nu har vi facit fram t.o.m. 2017 och det innebär att jämfört med år 2005 har:

Vår egen elförbrukning minskat med 45 %
Vår egen värmeförbrukning minskat med 25 %
CO2-utsläppen minskat med 99 %
Många av våra fordon är eldrivna, de övriga använder EcoPAr Bio 100 som är syntetisk diesel utan fossilt ursprung vilket gör att flygplatsen nästan är klimatneutral i vår egen verksamhet. Några mindre åtgärder återstår de närmaste åren.

År 2020 räknar flygplatsen med att vara helt klimatneutral i egen verksamhet.

Laddningsstolpar för elbilar finns på plats sedan 2017 i samarbete med Clever

Sedan 2010 deltar flygplatsen i det årliga, globala eventet Earth Hour för att visa att vi tar klimatfrågan på allvar.

Vi har under 2015-17 bl.a. installerat LED-belysning på hela flygplatsparkeringen samt i den stora hangaren.

Vi går nu vidare med vår energieffektivisering och har under hösten 2018 installerat en 200kW-anläggning med solceller på hela terminaltaket. Det blir en av de större anläggningarna i länet.

Fakta om solcellsanläggningen på Jönköping Airport:
Totalt 789 st solcellspaneler av typ polykristallina
Installerad effekt 213 kW
Beräknad årsproduktion: 206 500 kWh/år vilket motsvarar årsförbrukningen på 14 normalstora villor

Se filmen om solcellsprojektet här nedan: