Gå till innehåll

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet

I vårt arbete med att få en jämställd arbetsplats för såväl anställda som våra kunder har vi tagit fram en handlingsplan i samarbete med Jönköping kommuns jämställdhets- och mångfaldssamordnare.

Denna plan är ett resultat av Jönköping kommuns övergripande jämställdhetsplan gällande 2015-2020 som finns i sin helhet på www.jonkoping.se
Jämställdhetsplanen innehåller tre delar, strategi, verksamhetsperspektiv samt arbetsgivarperspektiv.
Handlingsplanen som finns framtagen tar hand om alla dessa delar.
Varje del är i sin tur uppdelad på mindre fokusområden med en egen åtgärdsplan som är tidsatt med en ansvarig person.

Jönköping Airport AB har en utsedd Jämställdhets- och integrationssamordnare som sitter i ledningen.

Förutom denna handlingsplan för jämställdhetsarbetet så pågår även ett arbete för ökad integration och mångfald. Detta enligt beslut i Kommunfullmäktige samt i ägardirektiven till de kommunala bolagen

Mångfald

Våra mål i stora drag när det gäller integrationsarbetet är:

  • Jönköping Airport AB strävar i första hand efter öka andelen anställda medarbetare med utländsk bakgrund under 2017.

  • Jönköping Airport AB ambition är att vi så småningom ska ha samma andel anställda med utländsk bakgrund som kommunens andel av invånare med utländsk bakgrund.

Exempel på hur vi arbetar med målet:
Eftersom vi har många internationella kontakter anger vi vid rekrytering att vi värderar erfarenheter och kunskaper från olika språk och kulturer.

För mer information kontakta ansvarig jämställdhetssamordnare Anders Hallin.
Tel: +46 (0)36 - 31 12 18
E-post: anders.hallin@jkgairport.se