Gå till innehåll
Ambulanflyg har landat med patient som får åka vidare med en ambulans till sjukhus

Samhällsnyttigt flyg

Flygplatsen utgör en viktig samhällsfunktion, något som blivit än tydligare under Coronapandemin. Trots frånvaron av passagerarflyg har flygplatsen fortsatt att vara öppen. Detta för att kunna hantera allt från organtransporter, ambulansflyg och brandflyg till militärtransporter och polisens helikoptrar. Dessutom ankommer regelbundet utrustning med fraktflygen som levereras till sjukhusen i regionen.

För att beskriva denna del av vår verksamhet kommer vi under hösten 2020 att publicera ett antal filmer.


Brandflyget

"Vi har ett mångårigt samarbete, det går nog tillbaka 40 år i tiden, med flygplatsen. En del är att flygplatsen är utgångspunkt för vår skogsbrandsbevakning när det är högrisk i skog och mark. En annan del i samarbetet är att flygplatsen har tillgång till en hel del katastrofutrustning, alltså särskilt stor och avancerad släckutrustning, som samhället i övrigt också har haft glädje av vid ett antal tillfällen. Sist men inte minst, bedriver vi övningsverksamhet tillsammans och har en gemensam övningsplats"

Göran Melin, bitr. Räddningschef, Räddningstjänsten Jönköping


Frakten

Jönköping Airport har utvecklats till ett av de viktigaste fraktnaven i Sverige tack vare det geografiska läget med utmärkta anslutningsmöjligheter och möjligheten att erbjuda en helhetslösning för frakthantering på flygplatsen. Fraktverksamheten på Jönköping Airport är en viktig del i regionens strävan att utveckla regionen till ett nationellt och internationellt logistikcentrum. Gods som skickas är bl.a. livsviktiga försändelser till sjukvården och idskritiska reservdelar till fordinsindustrin som når sina mottagare snabbt.

”Jönköping som ort ligger fantastiskt till. Det är navet för all logistikverksamhet för oss i hela Norden”

Ulrik Find, VD DANX Group Sverige


Blåljusflyget

Jönköping Airport gör skillnad.
Så här säger Pelle Lindquist på Polisflyget, Göteborg, om flygplatsens samhällsnytta:

”För våran del är det av jättestor betydelse att vi har bränsle, att vi kan tanka någonstans, och där fyller Jönköpings flygplats en väldigt viktig roll"