Gå till innehåll
Drönarbild över landningsbanan och flygplatsområdet

Utbyggnadsprojekt

Jönköping Airport har kommit en bit på sin utvecklingsresa och kommer att fortsätta med full kraft under de närmsta åren.

Vi har under 2018 utvecklat vårt varumärke, skapat en ny modern grafisk profil – allt med syfte att bli tydligare i vad vi står för och vad vi kan erbjuda när det gäller flyg i olika former. Vår satsning på miljö och hållbarhet är ett arbete som har pågått under några år och även här kommer flera spännande projekt under de kommande åren. Under hösten 2018 installerades bl.a. solcellspaneler på hela vårt terminaltak.
Kommande år innebär en hel del byggprojekt då vi bygger ut vårt bansystem för att kunna hantera både större fraktflyg och större charterflyg. Ett annat stort utvecklingsprojekt är vårt nya driftområde som stod klart 2020. På Södra driftområdet återstår arbetet med den nya bränsleanläggningen som beräknas vara klar under början av 2021. Här nedan beskrivs de olika projekten.

Södra driftområdet
För att förbättra effektiviteten samt för att öka säkerheten med fordon som rör sig runt flygplatsen har hela driftområdet för fordon och maskiner flyttats. Ny plats är utmed den södra delen av landningsbanan medan det gamla området ska rivs och beredas plats för exempelvis nya hangarbyggnader. En ny bränsleanläggningen har byggts på det nya driftområdet, där vi även förberett för att kunna leverera biobränsle åt flygbolagen.

Vändzoner bana 01/19
För att vara godkända att hantera större flyg än man hittills kunnat krävs att man klassas som en kod 4E – flygplats i enlighet med EASAs (European Aviation Safety Agency) kriterier. Vi har nu byggt vändzoner i varje ände av landningsbanan samt breddat taxibanan in till uppställningsplatserna. Vi har i och med det uppgraderat flygplatsen till en 4E-flygplats och kan ex. ta emot flyg i storleksordningen B767, B787 och A330.

För bilder från projekten kika längre ner på sidan.


Följ med på vår resa - se filmen från utbyggnadsprojeket från hösten 2019!

Drönarbild över Södra Driftområdet vecka 15 2020 och den byggarbetsplats där ett stort garage för våra fältfordon ska ta plats
Drönarbild Södra driftområdet vecka 15 2020 © Jönköping Airport
Drönarbild över Södra Driftområdet vecka 18 2020 och det garage för våra fältfordon som byggs
Drönarbild Södra driftområdet vecka 18 2020 © Jönköping Airport
Drönarbild över Södra Driftområdet vecka 15 2020 och det garage för våra fältfordon som byggs
Drönarbild Södra driftområdet vecka 25 2020 © Jönköping Airport
Garaget för våra fältfordon som byggts står nu färdigt.
Garaget för våra fältfordon som byggts står nu färdigt. © Jönköping Airport