°

Utbyggnadsprojekt 2019

Jönköping Airport har kommit en bit på sin utvecklingsresa och kommer att fortsätta med full kraft även under 2019.

2019 - Utvecklingens år

Vi har under 2018 utvecklat vårt varumärke, skapat en ny modern grafisk profil – allt med syfte att bli tydligare i vad vi står för och vad vi kan erbjuda när det gäller flyg i olika former. Vår satsning på miljö och hållbarhet är ett arbete som har pågått under några år och även här kommer flera spännande projekt under de kommande åren. Under hösten 2018 installerades bl.a. solcellspaneler på hela vårt terminaltak.
Kommande år innebär en hel del byggprojekt då vi bygger ut vårt bansystem för att kunna hantera både större fraktflyg och större charterflyg. Ett annat stort utvecklingsprojekt är vårt nya driftområde med bl.a. ny bränsledepå, som ska vara klart under 2020. Här nedan beskrivs de olika projekten.

Södra driftområdet
Ny plats blir utmed södra delen av landningsbanan medan det gamla området rivs och bereds plats för exempelvis nya hangarbyggnader. Hela bränsleanläggningen flyttas också till det nya driftområdet, där man även förbereder för att kunna leverera biobränsle åt flygbolagen.

Vändzoner bana 01/19
Innebär att det kommer byggas vändzoner i varje ände av landningsbanan samt breddning av taxibanan in till plattan för att kunna ta ner större flygplan än vad som är möjligt idag. Vi uppgraderar därmed flygplatsen till en 4E-flygplats och kan ex. ta emot flyg i storleksordningen B767, B787 och A330.

Ny uppställningsplatta
Ett 4E-flygplan tar upp hela den befintliga plattan och vår reguljärtrafik placeras då på den nya plattan. Det blir också en effektivare frakthantering av vårt flygfraktgods mellan terminal och flygplan samt fler platser för övernattande trafik och uppställningsplatser för affärsflyg/skolflyg.

Tidsplan
Södra driftområdet beräknas vara klart i juli 2019 och alla nya byggnader beräknas vara på plats på södra drifområdet sommaren 2020. Vändzoner och ny uppställningsplatta beräknas vara klart i november 2019.

Följ gärna våra projekt här på hemsidan och i våra sociala medier!

2019-03-05. Väg från plattan till nya driftområdet breddas.
2019-06-24. Flygplatsen från ovan. Södra driftområdet tar form.
2019-06-24. Vägen från plattan till nya driftområdet är nästan klar, asfaltering återstår.
2019-06-24. Södra driftområdet börjar ta form. Här kommer bl.a en ny bränsleanläggning att anläggas.
2019-07-03. Asfaltering pågår på Södra driftområdet.
2019-07-03. Arbetet med att anlägga vändzoner i varje ände av landningsbanan har påbörjats, här i söder.
2019-07-03. Arbetet med att anlägga vändzoner har påbörjat vid landningsbanans banändar, här i söder.
2019-07-03. Arbetet med att anlägga vändzoner i varje ände av landningsbanan har påbörjats, här i söder.
2019-07-10. Utgrävning för bredare taxibana in till flygplansplattan.
2019-07-10. Vändzonen i söder tar form.
2019-07-10. Södra driftområdet asfalterat.
2019-07-12. Vändzonsarbetet har påbörjats i norr.
2019-07-12. Breddning av taxibana in till plattan pågår.
2019-07-12. Vändzonsarbete i söder.
2019-07-12. Vändzons-arbete i söder.
2019-07-12. Nya vägen från plattan till nya driftområdet.
2019-07-12. Breddning av taxibana in till plattan pågår.
2019-07-19. Vändzonsarbete i norr.
2019-07-19. Vändzonsarbete i norr.
2019-07-19. Breddning av taxibana in till flygplansplattan.
2019-07-19. Breddning av taxibana in till flygplansplattan.
2019-07-19. Vändzon i söder.
2019-07-24. Breddning av taxibana in till flygplansplattan.
2019-07-24. Breddning av taxibana in till flygplansplattan.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-14. Asfalteringsarbetet så gott som klart.
2019-08-29. Målning av landningsbanan klar.