Gå till innehåll

Airport Regulations

AIRPORT REGULATIONS Jönköping Airport

Här följer flygplatsens Airport Regulations.

AR JKG 2 2013
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter, reviderad 2015-10-22

AR JKG 2 2013
Local Safety and Security Regulations- English - rev 2015-10-22

AR JKG 2 2012
Ordningsföreskrifter för terminal och landside, 2012-11-01

AR JKG 1 2015
Landning utanför öppethållningstid - Jönköping Airport, 2015-08-26

AR JKG 3 2013
Föreskrifter för förare vid LVP (Low Visibility Procedures) 2013-04-02

AR JKG 1 2012
Förbud mot utbildningsverksamhet avseende helikopterskola vid Jönköping Airport, 2012-03-08

AR JKG 2 2008
Fastställande av manöverområde, 2008-03-28

AR JKG 5 2007
Miljöklagomål, 2007-09-14

AR JKG 3 2007
Inpassering till flygplatsområdet, 2007-09-01

AR JKG 2 2006
Motorkörning, 2006-07-31