°

Flyga med drönare i närheten av Jönköping

Från och med 1 februari 2018 gäller nya regler för flygning med obemannade luftfartyg (drönare). Regeländringen innebär bland annat vissa lättnader för drönare av kategori 1 enligt nedan.

Generella föreskrifter för flygning med obemannade luftfartyg (drönare) finns publicerade av Transportstyrelsen

Guide för lokal tillämpning av regler för flygning av drönare i och omkring Jönköping:

Ansökan om tillstånd görs via mail, eller vid kort varsel via telefon till flygtrafikledningen på Jönköping Airport.
E-mail: ats.jonkoping@acr-sweden.se
Tel: +46 (0)36 - 31 12 20
Detta gäller även för området kring helikopterflygplatsen på Ryhov.
Inför helger (lör-/sön-/helgdagar) görs ansökan via mail under vardagar 06.00-22.00.
Tillstånd från flygtrafikledningen i Jönköping, då sådant krävs, lämnas alltid via telefon.

Ansökan via mail ska innehålla Område (gatuadress eller geografiska koordinater), tid, kontakttelefon och mailadress (om annan än avsändare).

Det krävs alltid tillstånd för flygning enligt följande:

  • På ett avstånd inom 5 km från flygplatsen enligt området inom de större cirklarna på kartan nedan.
  • På ett avstånd inom 1 km från helikopterlandningsplatsen på Ryhov enligt den mindre cirkeln
  • Vid flygning på höjder 50 meter över marken inom Jönköping kontrollzon (området inom den streckade ytan på kartbilden)
  • Vid flygning med obemannat luftfartyg av kategori 2 - 5 inom hela Jönköping kontrollzon
  • Vid all flygning på höjder över 120 m
  • Alltid vid flygning med drönare som väger över 150 kg
    Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till flygtrafikledningen via telefon +46 (0)36 -31 12 20 eller skicka ett mail till ats.jonkoping@acr-sweden.se

Obemannade luftfartyg delas in i följande kategorier:

Kategori 1:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mindre än eller lika med 7 kg, som flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 2:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 7 kg, men mindre än eller lika med 25 kg, som flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 3:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 25 kg, som enbart flygs inom synhåll för piloten.

Kategori 4: Obemannade luftfartyg som är certifierade för att kunna flygas och kontrolleras utom synhåll för piloten.

Kategori 5:
Obemannade luftfartyg som används för speciella typer av flygningar, som inte är tillämpliga på någon annan kategori.