Gå till innehåll

Flyga med drönare i närheten av Jönköping

Flyger du drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig ut för att flyga. Ha en säker flygtur!


Nya drönarregler skjuts till årsskiftet på grund av coronapandemin

På grund av coronapandemin har EU beslutat att skjuta på införandet av nya drönarregler med sex månader. Det innebär att krav på registrering och drönarkort gäller från den 4 januari 2021 i stället för 1 juli i år.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

 • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
 • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom

Läs mer om de nya reglerna

Transportstyrelsen har tagit fram en digital guide för att göra det enklare för dig som har tänkt att använda drönaren, det vill säga flyga och/eller är ansvarig för drönaren, att veta vad som kommer gälla när de nya reglerna träder i kraft.

Starta guiden

Generella föreskrifter för flygning med obemannade luftfartyg (drönare) finns på Transportstyrelsen webbplats


Guide för lokal tillämpning av regler för flygning av drönare i och omkring Jönköping:

Ansökan om tillstånd görs via mail, eller vid kort varsel via telefon till flygtrafikledningen på Jönköping Airport.
E-mail: ats.jonkoping@acr-sweden.se
Tel: +46 (0)36 - 31 12 20
Detta gäller även för området kring helikopterflygplatsen på Ryhov.
Inför helger (lör-/sön-/helgdagar) görs ansökan via mail, mån-tors 06.00-22.00, fre 06.00-14.00 (gäller även dag före röd dag)
Tillstånd från flygtrafikledningen i Jönköping, då sådant krävs, lämnas alltid via telefon.

Ansökan via mail ska innehålla:

 • Område (gatuadress eller geografiska koordinater)
 • Tid
 • Kontakttelefon
 • Mailadress (om annan än avsändare)

Det krävs alltid tillstånd för flygning enligt följande:

 • På ett avstånd inom 5 km från flygplatsen enligt området inom de större cirklarna på kartan nedan.
 • På ett avstånd inom 1 km från helikopterlandningsplatsen på Ryhov enligt den mindre cirkeln
 • Vid flygning på höjder 50 meter över marken inom Jönköping kontrollzon (området inom den streckade ytan på kartbilden)
 • Vid flygning med obemannat luftfartyg av kategori 2 - 5 inom hela Jönköping kontrollzon
 • Vid all flygning på höjder över 120 m
 • Alltid vid flygning med drönare som väger över 25 kg

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till flygtrafikledningen via telefon
+46 (0)36 -31 12 20 eller skicka ett mail till ats.jonkoping@acr-sweden.se

Obemannade luftfartyg delas in i följande kategorier:

Kategori 1:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mindre än eller lika med 7 kg, som flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 2:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 7 kg, men mindre än eller lika med 25 kg, som flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 3:
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 25 kg, som enbart flygs inom synhåll för piloten.

Kategori 4: Obemannade luftfartyg som är certifierade för att kunna flygas och kontrolleras utom synhåll för piloten.

Kategori 5:
Obemannade luftfartyg som används för speciella typer av flygningar, som inte är tillämpliga på någon annan kategori.