Gå till innehåll

Parkering

Hos oss är det lätt att parkera din bil. Du behöver inte boka plats utan det finns alltid gott om parkeringsplatser. Terminalen når du smidigt på någon minut från parkeringarna.


Områden

Parkeringsplatserna på Jönköping Airport är uppdelade på flera olika områden.

Karta över flygplatsens olika områden
Karta över flygplatsens olika områden © Jönköping Airport

1. Av- och påstigning (Område 1)
30-minuters parkering på anvisade platser på gatan framför terminalen.
Betalning sker via SMS-parkering eller via appen Parkster.

2. Besökare/lunchparkering (Område 2)
För besökare upp till tre timmar med SMS-parkering eller via appen Parkster.
Lunchgäster till Restuarang Air Inn parkerar gratis 1 timme på anvisade platser på Område 2 mellan klockan 11.00-14.30.

3. Korttids- och dygnsparkering (Område 3)
Mitt emot terminalbyggnaden.
Tips! Detta är billigaste ytan för parkering framför terminalen om du är borta några dagar.

4. Långtidsparkering (Område 4)
Här finns gott om platser om du ska vara bortrest en vecka eller mer.

5. Hyrbilar (Område 5)
På dessa parkeringar hittar du din hyrbil och de är uppskyltade med respektive hyrbilsbolag. Det är även här hyrbilen ska ställas när du kommer tillbaka.

6. Taxi (Område 6)
Detta är taxizonen och här finns både lediga och bokade bilar.

Handikappsparkering (Område 1 och 3) - För fordon med handikapptillstånd på markerade platser.
På Område 1 (vägen närmst terminalen) är platserna tidsbegränsade på 30 min samt 3 timmar. Se anvisade skyltar. Parkeringen på dessa platser är gratis.
På Område 3 (korttidsparkeringen) finns det två uppmärkta handikapps-platser på första raden närmst terminalen och gångvägen och här kan du parkera om du är borta längre än en dag exempelvis en vecka eller två. Parkeringen på dessa platser är gratis. Vid parkering på Område 3 tryck för "pappersbiljett" när du kör in genom bommen till korttidsparkeringen. Kontakta sedan Customer Service i terminalen för att få en utfartsbiljett.

Ladda din elbil
Nu kan du ladda din elbil på Jönköping Airport i samarbete med laddoperatören BEE (tidigare Clever). Två laddstolpar hittar du på (Område 3) med totalt fyra uttag för laddning på dygnsparkeringen. Laddstationerna har inga fasta kablar utan uttag av europeisk standard typ 2 som passar till alla elbilar och laddhybrider. Därför behövs egen kabel (mode 3). För att kunna ladda behöver man även ett laddkort från BEE. Laddkortet beställes enkelt på bee.se och finns också att köpa hos Customer Service på flygplatsen. Tel: +46 (0)36 - 31 12 00.

Nyhet! Flygplatsen betalar en försäkring som täcker parkeringskundernas självrisker
Med start 1 december 2019 har flygplatsen en försäkring för alla resenärer som parkerar på flygplatsens parkering. Försäkringen täcker den självrisk som drabbar resenären i samband med en skada som inträffar på parkeringen och som ersätts från den ordinarie bilförsäkringen. Försäkringsbolaget ersätter självrisk upp till 15 000 SEK.

För att Du som resenär på ett enkelt sätt kunna begära ersättning från försäkringsbolaget kan Du via www.parkingclaims.com göra din skadeanmälan direkt på sidan.
Läs mer om försäkringen på www.parkingclaims.com


Priser

Av- och påstigning - SMS-parkering

Max 30 minuter
20 kr (minsta avgift)

Besöksparkering (Område 2) - SMS-parkering

Max 3 timmar
40 kr per timme

Korttids/Dygnsparkering (Område 3)

Timme 1-6
20 kr per timme
Dygn 1-5
130 kr per dygn
Dygn 6-31
55 kr per dygn

Långtidsparkering (Område 4)

Dygn 1-5
105 kr per dygn
Dygn 6
55 kr per dygn
1 vecka
580 kr
2 veckor
800 kr
3 veckor
1045 kr
4 veckor
1290 kr

Både korttid- och långtidsparkeringen är ett bomsystem där du betalar när du åker hem.

Gör så här när du ska parkera på lång- eller korttidsparkeringen:
Kör fram till bommen. Vid bommen finns känselslingor som känner av fordonet.

När du ska köra in: (två alternativ)

1. Använd ditt betal/kreditkort som biljett:
Sätt i ditt kredit/betalkort, då registreras ankomstdag och tiden på ditt kort. När du använder ditt kredit/betalkort får du ingen pappersbiljett. Ditt kredit/betalkort är då din biljett.
2. Använd pappersbiljett:
Det går också att trycka på den runda knappen för pappersbiljett. När du tar biljetten går bommen upp och du kan köra in på P-området. P-biljetten behöver inte ligga synlig i bilrutan.
Parkera bilen.

När du kommer hem: (två alternativ)
1. Betala ute i bommen. Kör fram till bommen och sätt i samma kredit/betalkort som du körde in på vid bommen (eller använd pappersbiljetten) och betala sedan med ditt kredit/betalkort.
2. Betala med ditt betalkort i betalautomaten som finns i ankomsthallen, till vänster om entrén.

  • Med dygn avses 24-timmars period från biljettuttag.

  • Årsavtal för P-plats kan tecknas för 3 800 kr per år exkl. moms.

  • Parkeringsbestämmelsernas efterlevnad kontrolleras av Securitas.

Har du förlorat din biljett?
Förlorad biljett kostar 100 kr utöver ordinarie avgift. Kontakta Customer Service i terminalen om du förlorat din biljett. Upptäcker du att din biljett är förlorad när du står vid bommen kan du trycka på telefonknappen för att få hjälp.


För mer parkeringsinformation kontakta Customer Service
Tel: +46 (0)36 - 31 12 00
E-post: customerservice@jonkopingairport.se