°

Till och från flygplatsen

Jönköping Airport ligger 9 km utanför Jönköpings centrum intill riksväg 40 (Göteborg — Västervik). Tåg-och vägnätet ger snabb anslutning till Stockholm via E4:an (350 km), Göteborg via riksväg 40 (150 km) och Köpenhamn via E4:an (310 km).

Läs mer om de olika färdsätten att ta sig till och från flygplatsen i menyn till vänster.


PÅGÅENDE VÄGARBETEN - Väg 27/40/47, Trafikplats Hedenstorp

I oktober 2018 startade ombyggnaden av Trafikplats Hedenstorp för att öka kapaciteten, minska köerna på väg 40 och väg 26 och för att få en bättre anslutning till verksamhetsområdena i Hedenstorp. Trafiken kommer att påverkas under hela byggtiden men de mest störande arbetena utförs helger och nätter. Trafikverket bedömer att de mest trafikpåverkande arbetena sker innan arbetet blir klart i augusti/september 2019.

Observera att det kan komma att bli köer under pågående vägarbete vid Trafikplats Hedenstorp på vägen till flygplatsen. Ta därför god tid på dig när du ska ta dig till flygplatsen.

Arbetet med trafikplats Hedenstorp är helt klart i slutet av augusti.
Tack för fortsatt visad hänsyn! Kör försiktigt och var uppmärksam på tillfällig skyltning.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

för dig som reser

Välkommen till Jönköping Airport!
Här kan du läsa om det du behöver veta inför din resa.

Till och från flygplatsen